Biofeedback tehnologija

Ozaveščanje nezavednih odzivov in relaksacijski trening

Človek v biološkem (evolucijskem) smislu ni prilagojen na konstantni stres. V sodobnem načinu življenja je stres velikokrat stalno prisoten (kroničen) tudi, kadar oseba v resnici ni več v stresni situaciji. Zato pogosto opazimo, da se ljudje stresa niti ne zavedajo več, saj so se na svoje stanje že prilagodili.

Telo na preveliko obremenitev opozori s kroničnimi bolečinami, nezmožnostjo fokusa in koncentracije, razdražljivostjo, nespečnostjo, pomanjkanjem apetita, brezvoljnostjo ali pomanjkanjem energije.

Medtem, ko posameznik opazuje trenutno povratno informacijo na Biofeedback monitorju, lahko prepozna, kako misli, strahovi in mentalne podobe vplivajo na njegove fizične reakcije.

Z opazovanjem odnosa med umom in telesom in razumevanjem njune medsebojne povezave, se lahko uči uporabljati lastne misli in mentalne podobe kot subtilne namige samemu sebi.

Opazuje kako se z reduciranjem zaskrbljenih misli in osredotočanjem na pozitivne sugestije tudi telo prične sproščati, to pa ugodno vpliva na splošno počutje. Tako je mogoče sčasoma spreminjati srčni utrip, vzorce možganskih valov, telesno temperaturo in druge samodejne telesne funkcije.

Te veščine dosežemo z vajami za sproščanje, asociacijami in drugimi kognitivnimi tehnikami zdravljenja.

Oseba lahko s psihofiziološko samoregulacijo pridobi veščine učinkovitega sproščanja in hitre kontrolirane aktivacije, kadar je to potrebno.

Torej je cilj terapije s tehnologijo Biofeedbacka to, da posameznik v izbranem trenutku lahko pokaže svoje maksimalne sposobnosti in da lahko obvlada svoje emocije, anksioznost ter posledično stresne odzive telesa. Ko je pripravljen, si s pridobljenim znanjem lahko pomaga pri težavah in izzivih vsakdanjega življenja.

Začetno biofeedback merjenje in evalvacija stanja

Ob prvem obisku se opravi evalvacijski pregled, ki zajema izčrpen pogovor (o specifiki težav, zgodovini, izraženosti,...), osnovno psihofiziološko merjenje in stres test. Te informacije nam nato pomagajo pri načrtovanju nadaljnjega treninga/terapij.

Osnovna meritev nam pokaže v kakšnem psihofiziološkem stanju je trenutno posameznik in kakšne so izmerjene povprečne vrednosti glede na zdravo populacijo. Merjeni rezultati se razlikujejo od osebe do osebe, saj ima vsak unikaten fiziološki, psihični in emocionalni ustroj.

Oseba zatem opravi t.i. stres test, ki pokaže kako psihološko in posledično fiziološko reagira na stresne situacije.

Rezultati na podlagi izmerjenih fizioloških parametrov pokažejo, če je oseba morda pregorela, ali ima slabšo sposobnost spoprijemanja s stresom, ali zna pravilno dihati, kako hitro je sposobna okrevati po stresni situaciji.

V prvih urah treninga se že osredotočimo na dihalne tehnike, ki reducirajo stres in umirjajo srčni utrip. Pomemben del našega dela je umirjanje srčnega utripa in zviševanje srčne variabilnosti.

Primer biofeedback treninga pri kroničnem glavobolu

Glavoboli, ki nastanejo kot posledica kroničnega stresa, se zelo dobro obravnavajo z biofeedback metodo. Velikokrat bolečine v glavi izhajajo iz konstantno napetih ramenskih in vratnih mišic. Mišična napetost je prisotna vsakodnevno oziroma kronično, zato se je večina niti ne zaveda. Ko ima oseba nameščene senzorje na ramenske mišice, lahko sama opazuje njihovo tenzijo. Nato se uči tehnik sproščanja. Ob tem lahko opazuje kdaj se mišice v resnici sprostijo. Sproščene mišice pomenijo normalno razširjene žile in s tem neoviran pretok krvi v glavo. Z redno vadbo lahko torej odpravi glavobole na naraven, telesu prijazen način.

Biofeedback in peak performance v športu

Športniki in trenerji vedo, da um določa izid skoraj vseh naših fizičnih aktivnosti, pa tudi naše športno vedenje. Um narekuje telesu kako naj izvrši določeno spretnost in telo narekuje umu kaj doživlja med izvedbo iste spretnosti. Ključne izboljšave v izvajanju vrhunskih nastopov v svetovnem merilu, dokazano nastanejo prav zaradi ocenjevanja in treninga s pomočjo metode biofeedbacka.

Nekateri športniki so nagnjeni k zadrževanju sape in nepravilnemu dihanju ali pa nezavedno zategujejo ramenske mišice, kar lahko pomembno vpliva na odzive telesa in povzroči paniki podoben občutek.

Z učenjem pravilnega dihanja ter EMG (elektromiografijo oziroma mišičnim biofeedbackom), se lahko takšne nagnjenosti odpravijo. Športnik se zato lahko giblje bolj tekoče in harmonično ter razmišlja bolj jasno.

Omenjene strategije nosijo izjemen potencial za poklicne športnike, trenerje, študente športnih veščin ali vsakega, ki bi rad dosegel več kontrole nad lastno izvedbo ali nastopom pri treningu, na tekmi in pri visoko stresnih situacijah.

Z zaznavanjem takojšnje potekajoče reakcije uma in telesa, lahko športniki odkrijejo kako lahko njihove misli in čustva vplivajo na izvedbo.

Ko športnik enkrat razume kakšno notranje stanje potrebuje za uspeh, lahko dosego tega stanja ali »cone« vadi s pomočjo programa, ki mu posreduje povratno informacijo - kako dobro že vzdržuje lastno kontrolo.

Z zadostno vadbo se športnik nauči kako ustaviti moteče misli, negativni notranji monolog in telesne odzive, ki omejujejo fizične spretnosti.

Želeno optimalno stanje v katerem športnik izvaja nastop, bo postalo bolj avtomatično, kar bo vodilo v večjo kontrolo uma in telesa ter posledično same izvedbe.

Larus metoda, delavnice
in podporne terapije

Biofeedback tehnologija

Larus metoda

Rehacom trening

Larus metoda

Neurofeedback tehnologija

Larus metoda

Transkranialna električna stimulacija

Larus metoda

Sproščanje za odrasle

Larus delavnica

Krepitev koncentracije za otroke

Larus delavnica

Izvlečki zdravilnih rastlin

Podporne terapija

Obravnava z živalmi

Podporne terapija