Krepitev koncentracije za otroke

Delavnica krepitve koncentracije za otroke

  • skupine se oblikujejo glede na starost
  • od 7 do 10 otrok v skupini
  • treningi potekajo enkrat tedensko po 55 minut

Treningi se izvajajo s pomočjo dihalnih tehnik in posebnih vaj (mindfulness, vizualizacija, avtogeni trening) za izboljševanje kognitivnih in izvršilnih funkcij ter boljše kontrole impulzov (umirjanja).

Larus metoda, delavnice
in podporne terapije

Biofeedback tehnologija

Larus metoda

Rehacom trening

Larus metoda

Neurofeedback tehnologija

Larus metoda

Transkranialna električna stimulacija

Larus metoda

Sproščanje za odrasle

Larus delavnica

Krepitev koncentracije za otroke

Larus delavnica

Izvlečki zdravilnih rastlin

Podporne terapija

Obravnava z živalmi

Podporne terapija